Thông Tin Bác Sĩ
Nhập tên bác sĩ 
STT Tên Bác Sĩ Chức Vụ Khoa Làm Việc
1 Tiến sĩ Phạm Văn Bùng Trưởng Khoa Khoa Ung Bướu
2 Bác sỹ Lương Chấn Lập Bác sỹ ung bướu Khoa Ung Bướu
3 Bác sỹ Phạm Huỳnh Anh Tuấn Bác sỹ ung bướu Khoa Ung Bướu
4 BS CK I Trương Thành Trí Bác sỹ ung bướu Khoa Ung Bướu
5 Bác sỹ Nguyễn Hoàng Duy Thanh Bác sỹ ung bướu Khoa Ung Bướu
6 BS CK I Dư Đông Hồ BS Cấp cứu Khoa Cấp Cứu
7 Bác sĩ Phạm Phước Mẫn BS Cấp cứu Khoa Cấp Cứu
8 BS CK I Nguyễn Văn Nghĩa BS Trưởng Khoa Khoa Tai - Mũi - Họng
9 BS. CK I  Trần Thị Như Thủy Bác sĩ TMH Khoa Tai - Mũi - Họng
10 Bác sĩ Dương Tú Oanh Bác sĩ TMH Khoa Tai - Mũi - Họng
11 Bác sĩ Hồ Thanh Lịch BS điều trị Khoa Đột Quỵ
12 BS CKII Hồ Thị Vân Hằng BS Trưởng Khoa Khoa Khám Bệnh
13 Bác sĩ Nguyễn Thị Châu Giang BS điều trị Khoa Khám Bệnh
14 BS. CK I Trần Minh Trần BS điều trị Khoa Khám Bệnh
15 Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân BS Nội soi Khoa Khám Bệnh
16 Bác sĩ Nguyễn Thọ Lịch BS Nội soi Khoa Khám Bệnh
17 Bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh Bác sĩ Khoa Khám Bệnh
18 Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thành Bác sĩ Khoa Khám Bệnh
19 Bác sĩ Phạm Đức Thản Bác sĩ Khoa Khám Bệnh
20 Bác sĩ Huỳnh Ngọc Duyên Bác sĩ Sản Khoa Sản Nhi
Click vào tên bác sĩ để xem chi tiết
 1 2 3 4 > 
Nhận bản tin qua Email

Đăng ký nhận bản tin để cập nhật, tin tức, và các dịch vụ mới nhất từ chúng tôi.